PANASZ BEJELENTŐ

Az INGATLANOKAT.HU belső visszaélés-bejelentő rendszere

1. A belső visszaélés-bejelentési rendszer létrehozásának kötelezettsége

Az INGATLANOKAT.HU a jogszerű működésének biztosítása érdekében belső visszaélés-bejelentési rendszert működtet. A visszaélés-bejelentési rendszer célja, a jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményekkel vagy mulasztásokkal, illetve egyéb visszaélésekkel kapcsolatos bejelentett információk vizsgálata a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvényben (a továbbiakban: Panasztv.) foglalt követelményeknek megfelelően.

2. Mit lehet bejelenteni?

A Panasztv. 20. § (1) bekezdése szerint a belső visszaélés-bejelentési rendszerben jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információt lehet bejelenteni.

Mi számít visszaélésnek? A törvény vagy a magatartási kódexünk megsértése, például megvesztegetés és korrupció, pénzügyi szankciók megsértésének gyanúja, csalás és lopás, összeférhetetlenség, az, munkahelyi zaklatás, zaklatás, diszkrimináció vagy a személyes adatok védelmének elmulasztása.

Mi NEM számít visszaélésnek? Kérjük, ne használja ezt a csatornát a szokásos ügyfélpanaszokra; vagy egyéb folyamtok fejlesztésére irányuló visszajelzésekre

3. Ki tehet bejelentést?

A belső visszaélés-bejelentési rendszerbe a Panasztv. 20. § (2)- (3) bekezdése alapján bejelentést tehet

  • az INGATLANOKAT.HU által foglalkoztatott,
  • az a foglalkoztatott, akinek az INGATLANOKAT.HU -nél fennálló foglalkoztatásra irányuló jogviszonya megszűnt, és
  • az INGATLANOKAT.HU-val foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött.
  • az egyéni vállalkozó, az egyéni cég, ha az INGATLANOKAT.HU -val szerződéses kapcsolatban áll,
  • az INGATLANOKAT.HU-val szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárást megkezdett, szerződéses kapcsolatban álló vagy szerződéses kapcsolatban állt vállalkozó, alvállalkozó, beszállító, illetve megbízott felügyelete és irányítása alatt álló személy,
  • azINGATLANOKAT.HU -nál tevékenységet végző gyakornok és önkéntes,
  • az INGATLANOKAT.HU -val jogviszonyt vagy szerződéses kapcsolatot létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony vagy szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött, és
  • az a személy, akinek jogviszonya vagy szerződéses kapcsolata azINGATLANOKAT.HU -val megszűnt.

A bejelentőket a bejelentésükkel kapcsolatban nem érheti semmilyen hátrányos intézkedés. A bejelentő védelmére a Panasztv. II. fejezet 8. alcíme alkalmazandó.

4. A bejelentés megtételének alapelvei

Mindannyiunknak azon kell dolgoznunk, hogy működési elveink megsértése esetén azonnal és következetesen járjunk el. Néha azonban nehéz megállapítani, hogy egyáltalán történt-e jogsértés.

A bejelentéseknél a következőket kell figyelembe vennie:

  • Kérjük, GYŐZŐDJÖN MEG RÓLA, hogy gyanúja megalapozott
  • Bejelentése etikus és ésszerű

Ez lehetővé teszi, hogy a konkrét problémára és annak alternatíváira összpontosítson.

Használja az ítélőképességét és a józan eszét: ha valami etikátlannak vagy ésszerűtlennek tűnik, akkor valószínűleg az is.

Amennyiben azt érzi, hogy biztonságosabb külsős – független segítséget kérni akkor bátran tegye meg valamelyik lentebb jelzett csatornán.

5. Hogyan lehet bejelentést tenni?

 

A Bejelentő űrlapot az alábbi linken éri el:

https://www.miosz.hu/etikai_panasz_bejelentes-2/