Mi számít hasznos alapterületnek?
Mi a különbség a lakás és az egylakásos lakóépület között?
Milyen ingatlan számít összkomfortosnak?
Mit jelent a megelőlegezett kedvezmény?
A csok-igénylőknek nem egyszerű eligazodni a feltételek rengetegében, főleg akkor, ha a fenti kérdésekre nem tudják a pontos választ. Segítségül összegyűjtöttem azokat a családi otthonteremtési kedvezményhez kapcsolódó fogalmakat, melyekkel mindenképpen érdemes tisztában lenni.

Mi számít lakásnak?

A lakhatás feltételeinek a vonatkozó jogszabályi követelmények szerint megfelelő, az ingatlan-nyilvántartásban lakóház vagy lakás megnevezéssel nyilvántartott ingatlan, a hozzá tartozó földrészlettel együtt.

Mi minősül új lakásnak?

Új lakásnak minősül az összkomfortos ingatlan, mely 2008. július 1-jén vagy később kiadott építési engedéllyel, illetve a kérelem benyújtásának időpontjában használatbavételi engedéllyel vagy használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvánnyal rendelkezik.

Milyen ingatlan számít összkomfortosnak?

Összkomfortosnak számít az ingatlan, ha legalább egy 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával és közüzemi vagy közcélú szolgáltatással igénybe vehető ivóvíz- és melegvíz-ellátással, központi fűtési móddal és teljes közművesítettséggel rendelkezik. Az építési övezet teljesen közművesített, ha az energia (villamosenergia, gáz vagy távhő), az ivóvíz, a szennyvízelvezetés és -tisztítás, valamint a közterületi csapadékvíz-elvezetés együttesen közüzemi vagy közcélú szolgáltatással történik.

Mi minősül egylakásos lakóépületnek?

A tulajdoni formájától függetlenül olyan lakóépület, mely önálló tető- és épületszerkezettel, illetve a terepszintről közvetlen bejárattal rendelkezik. Lehet szabadon vagy oldalhatáron álló, zártsorú beépítési móddal vagy a telken meglévő épülethez csatlakozó módon épített, egy lakást magába foglaló lakóépület, illetve ikerházban, sorházban vagy láncházban lévő lakás.

Mi számít hasznos alapterületnek?

Hasznos alapterületnek tekintjük a lakáson belül közvetlenül megközelíthető, fűthető és 1,9 méter belmagasságot elérő helyiségek alapterületének összegét. Ide tartozik például az előszoba, a közlekedő, a nappali, a hálószoba, az étkező, a konyha, az étkezőkonyha, a fürdőszoba, a WC, a kamra, a tároló, a gardrób, a mosókonyha és a kazánhelyiség. Nem számít bele az erkély, a terasz, a loggia, a tornác, a pinceszinti helyiség és a gépjárműtároló.

Ki minősül gyermeknek a családi otthonteremtési kedvezmény vonatkozásában?

A magzat vagy az ikermagzat a terhesség betöltött 12. hetét követően, illetve az igénylő vérszerinti vagy örökbefogadott eltartott gyermeke, aki nem töltötte be a 25. életévét. Ha betöltötte a 25. életévét, akkor megváltozott munkaképességű személy és ez az állapota legalább egy éve tart, vagy egy év alatt előreláthatólag nem szűnik meg.

Ki számít közeli hozzátartozónak?

A Polgári Törvénykönyv szerint közeli hozzátartozónak számít a házastárs, az egyenes ágbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, a testvér, az örökbefogadó, illetve a mostoha- és a nevelőszülő.

Mi számít lakáscélnak a csok esetében?

A családi otthonteremtési kedvezmény esetében lakáscél lehet új ingatlan vásárlása vagy építése, illetve használt ingatlan vásárlása vagy bővítése.

Mit jelent a megelőlegezett kedvezmény?

A megelőlegezett kedvezményt csak fiatal házaspárok igényelhetik, ha legfeljebb három gyermek megszületését vállalják. A támogatás összege megegyezik a családi otthonteremtési kedvezményével. Teljes bizonyító erejű magánokiratban kell nyilatkozniuk a vállalt gyermekek számáról. Azon igénylők számítanak fiatal házaspárnak, ahol legalább az egyik fél nem töltötte be a 40. életévét a családi otthonteremtési kedvezményre vonatkozó kérelem benyújtásának időpontjában.

Mit tartalmaz a használatbavételi engedély?

A használatbavételi engedély egy határozat, amit az építési hatóság állít ki. Tartalmazza, hogy az építmény megfelel az aktuális, helyi építési előírásoknak.
(forrás: kormany.hu)