Fogalma

Az elővásárlási jog a jogosultnak jogot ad a dolog megvételére mindenki mást megelőzve. Lényege, hogy a jogosultnak joga van a más által tett és elfogadni kívánt vételi ajánlat ismeretében a vevő helyébe lépni.

Mikor van elővásárlási jog az ingatlanvásárlásnál?

Két tipikus esete az osztatlan közös tulajdon (amikor az egy tulajdoni lapon nyilvántartott ingatlannak több tulajdonosa van) és a társasházi alapító okiratban (szövetkezeti ház alapszabályában) kikötött elővásárlási jog.

Kevésbé gyakori, de szintén felmerülhet a műemlékhez kapcsolódó elővásárlási jog, ebben az esetben az államnak van elővásárlási joga – a védettséget kimondó rendelet alapján –  ezt is be kell jegyezteti az ingatlan-nyilvántartásba (2001. évi LXIV. tv. 86.§), de a 1998. január 1. napja előtt műemlékké nyilvánított ingatlanoknál bejegyzés nélkül is van elővásárlási jog.

Az államtól műemlék ügyben az alábbi linken (Forster Központ) leírtak szerint lehet a nyilatkozatot beszerezni:
forsterközpont ügyintézés

Mikor kell beszerezni az elővásárlásra jogosult nyilatkozatát?

Lemondani az elővásárlási jogról az elfogadni kívánt vételi ajánlat ismeretében lehet. Közölni kell a jogosulttal a vételi ajánlatot teljes terjedelmében, de legalább a vételárat, fizetési ütemezést és a vevő nevét, ahhoz, hogy joghatályosan lemondjon az elővásárlási jogáról. A Ptk. 6:222.§ szerint kötelező még az ajánlat elfogadása előtt a vételi ajánlatot teljes terjedelmében közölni az elővásárlásra jogosulttal!

A fentiektől függetlenül mielőtt az eladó elkezdi hirdetni az ingatlant érdemes az elővásárlásra jogosultaktól egy elvi nyilatkozatot beszerezni arról, hogy nem kívánnak élni a jogukkal.  Ennek célja, hogy ne a már esetleg foglalót vagy vételi ajánlathoz kötött biztosítékot letevő vevő megjelenésekor derüljön ki, hogy nem biztos, hogy meg tudja venni a hirdetett ingatlant. Ez az előzetesen beszerzett nyilatkozat a lemondó nyilatkozatot nem pótolja.

Hogyan történik a lemondás az elővásárlási jogról?

Tipikusan kifejezett lemondó nyilatkozat aláírásával vagy úgy, hogy a jogosultat az eladó megfelelő határidő tűzésével felhívja nyilatkozattételre és a határidő eredménytelenül telik el vagy nemleges válasz érkezik.

A lemondó nyilatkozatot az eladó az elfogadni kívánt vételi ajánlat ismeretében, de még az elfogadás előtt azonnal beszerezheti a jogosultaktól (pl.: egy négylakásos társasház többi lakójával aláíratja a nyilatkozatot).

Ugyancsak a vételi ajánlat elfogadása előtt ajánlott, tértivevényes levéllel lehet felhívni a jogosultat nyilatkozattételre, a felhívásban megszabott megfelelő (levelezésnél 8-10 nap a szokásos (postafordulta)) határidőben fogadhatja el.

Mi van, ha már elfogadott vételi ajánlat van vagy megkötötték az adásvételi szerződést?

A gyakorlat szerint be lehet szerezni a nyilatkozatot vagy felhívni a nyilatkozattételre az adásvételi szerződés megkötése után is, azonban ilyenkor a szerződésben tisztázni kell, hogy mi lesz a foglaló sorsa, ha a jogosult él az elővásárlási jogával. Mivel az eladó mulasztott azzal, hogy nem még az elfogadás előtt közölte a vételi ajánlatot teljes terjedelmében az elővásárlásra jogosulttal ilyenkor, ha a szerződés nem rendezi ettől eltérően, az eladó hibázott, ezért kétszeres foglalóvisszafizetési kötelezettsége van.

Az elővásárlási joggal kapcsolatos lemondó nyilatkozatot vagy igazolást arról, hogy felhívták a jogosultat nyilatkozattételre a földhivatalhoz be kell nyújtani. Ha a tulajdoni lapon feltüntetett elővásárlási jog vagy osztatlan közös tulajdon miatt szükséges, akkor erre a földhivatal hiánypótlással fel is hív. Legkésőbb tehát a hiánypótlási határidő lejártáig kell beszerezni a szükséges nyilatkozatot, vagy a tértivevénnyel és a levéllel igazolni a kiküldést.

Mikor nem kell megkeresni az elővásárlásra jogosultat?

Ha a vételi ajánlat közlése a jogosulttal rendkívüli nehézséggel vagy számottevő késedelemmel járna. Ilyen lehet, ha a jogosult személyes adatai (címe) hiányosak vagy ismeretlenek, vagy például ha nagyon sok (több mint 10) elővásárlásra jogosult van.

Elővásárlási jog és megosztási szerződés

A megosztási szerződés az osztatlan közös tulajdonú ingatlan használatának megosztását rendezi. A megosztási szerződésben elővásárlási jogról lemondani nem lehet (elfogadás előtt álló vételi ajánlat közlését nem pótolhatja).

Mi történik, ha az elővásárlásra jogosult él a jogával?

Ebben az esetben a vevő helyébe lép a szerződésben és mindenben az elfogadni kívánt vételi ajánlatnak megfelelő teljesítésre köteles. Nem elfogadó nyilatkozat az olyan elővásárlási jogosulti nyilatkozat, amely szerint szeretné megvásárolni, de……. és itt bármely feltételen változtatást kér.

Jár-e jutalék az ingatlanközvetítőnek, ha az elővásárlásra jogosult vásárol?

Igen. Ha az ingatlanközvetítői megbízási szerződést az ingatlan tulajdonosa (eladó) kötötte, akkor ugyanúgy sikeresen teljesített közvetítésnek számít, mintha az eredetileg közvetített vevő vette volna meg az ingatlant.

Érdekelhetik még a következő cikkeink:  Alapvető ingatlanos fogalmak és a Mi kerüljön az ingatlan-adásvételi szerződésbe

Ha venne vagy eladna forduljon hozzám bizalommal!

Én személyesen várom hívását!

Szép napot!

Üdvözlettel:

Molnár Adrienne

ingatlan és pénzügyi közvetítő

Molnár Adrienne - ingatlanokat.hu

Elérhetőségeim:

Telefon: +36/70-432 46 81 Viber: +36/70-432 46 81 Skype: trudium-adrienne

Е-mail: ingatlanokat@ingatlanokat.hu