Banki hitellel terhelt ingatlan eladása?

Aggodalomra semmi ok, hiszen a magyar lakásállomány jelentős része terhelt jelzáloggal.
Az alábbiakban részletesen leírom, mit kell szem előtt tartani és azt is, hogyan zajlik ilyen esetben az adásvételi ügylet, tehát hogyan lehet eladni egy banki hitellel terhelt ingatlant.

Napjainkban ritkán lehet találkozni olyan ingatlannal, melyet nem terhel hitel. Szóval az ilyen típusú ügyletek ma már egyáltalán nem okoznak nehézséget egyik fél számára sem. Nézzük meg lépésről lépésre, hogyan működik a banki hitellel terhelt ingatlan adásvétele a gyakorlatban.

Honnan lehet tudni, hogy banki hitellel terhelt az ingatlan?

Természetesen a tulajdoni lapjáról, mely minden fontos információt tartalmaz a lakással, házzal vagy telekkel kapcsolatban. Az ingatlan és a tulajdonos adatain kívül az is egyértelműen fel van tüntetve, hogy annak idején banki hitel igénybevételével vásárolták-e meg az ingatlant. Ugyanis a hitelintézetek a kölcsönszerződés aláírásával egyidejűleg jelzálogjogot alapítanak.

Például nyolcmillió forint felvétele esetén a tulajdoni lapon ez fog szerepelni: jelzálogjog 8.000.000 forint kölcsön és járulékai erejéig. A kölcsön szó egyértelmű, de mit értünk a járulékok alatt? Ez például az ügylettel kapcsolatos költségeket és kamatokat jelenti.

A jelzálogjog mellett elidegenítési és terhelési tilalom is szerepel a tulajdoni lapon. Erre csupán azért van szükség, mert ezzel biztosítják be magukat a hitelintézetek. Így a bank hozzájárulása nélkül nem adható el az ingatlan. Vagyis az értékesítéskor a terhet valamilyen módon rendezni kell, mielőtt a vevő tulajdonjogát bejegyeznék.

Hogyan lehet eladni egy banki hitellel terhelt ingatlant?

Van-e lehetőség arra, hogy a banki hitellel terhelt ingatlant banki hitellel vásárolja meg a vevő?

Természetesen van, azonban azzal számolni kell, hogy ha hitelből történik a hitellel terhelt ingatlan megvásárlása, akkor az eljárás a megszokottnál hosszadalmasabb.

Ki és miből fizeti vissza az eladásra szánt ingatlant terhelő hitelt?

Az eladó vállalhatja, hogy a tehermentesítést saját forrásból állja. Amennyiben az eladónak nem áll rendelkezésére a tehermentesítéshez szükséges összeg, akkor lehetőség van arra, hogy a vevő által átadott önerő fedezze a kért összeget.

Ha az említett két opcióra nincs lehetőség, akkor a felek megállapodhatnak abban, hogy a vevőnek hitelt nyújtó bank közvetlenül utalja a végtörlesztéshez szükséges összeget az eladó bankjának. Utóbbi esetben az eladó értelemszerűen a tehermentesítéshez szükséges törlesztéssel csökkentett, vagyis a kiváltatandó kölcsönön felüli összeget kapja meg.

Melyek a banki hitellel terhelt lakás adásvételének lépései?

  1. Az eladónak be kell szereznie egy előzetes banki nyilatkozatot, vagyis egy igazolást a fennálló kölcsöntartozásról. Ez tartalmazza a végtörlesztéshez szükséges összeget, melynek megfizetését követően a hitelintézet a törléshez szükséges nyilatkozatot kiadja.
  2. Az adásvételi ügyletet lebonyolító ügyvédnek a szerződésben pontosan rögzítenie kell a végtörlesztéshez szükséges összeget és azt, hogy az eladó kötelezettséget vállal arra, hogy tehermentesíti az ingatlant. Továbbá azt, hogy hogyan és milyen határidővel történik a hitel és járulékai visszafizetése, vagyis az ingatlan tehermentesítése.
  3. Amint az eladó által felvett hitel végtörlesztéséhez szükséges összeg megérkezett az eladó bankjához, a hitelintézet kiad egy törlési nyilatkozatot. Ez az okirat feltétlenül szükséges ahhoz, hogy a teher, vagyis a jelzálogjog és az azt biztosító elidegenítési és terhelési tilalom az ingatlan-nyilvántartásból törölhető legyen. A teljes vételár vevő általi megfizetésére akkor kerül sor, mikor az ingatlan tényleges tehermentesítése megtörtént.

Ha venne vagy eladna vagy bérbeadna forduljon hozzám bizalommal!

Én személyesen várom hívását!

 

Szép napot!

Üdvözlettel:

Molnár Adrienne
ingatlan és pénzügyi közvetítő

Molnár Adrienne - ingatlanokat.hu

Elérhetőségeim:

Telefon: +36/70-432 46 81  Viber: +36/70-432 46 81 Skype: trudium-adrienne

Е-mail: ingatlanokat@ingatlanokat.hu