Olykor nemcsak könyvek, karórák, parfümök és ajándékutalványok kerülnek a fa alá, akár egy ingatlan kulcsát is rejtheti valamelyik doboz. Ebben az esetben azonban számolni kell az illetékkel. Segítek, hogy tisztán lásson, mikor kell fizetnie az ajándékozottnak és mikor mentesülhet ez alól.

Mikor kell ajándékozási illetéket fizetni?

Mivel ingatlanajándékozás során az ajándékozó oldalán jövedelemszerzésről nem beszélhetünk, az ajándékozónak nem keletkezik személyi jövedelemadó fizetési kötelezettsége. Azonban az ajándékozott oldalán vagyonszerzés történik, ezért illetéket kell fizetnie. Ennek mértéke a lakástulajdon és az ahhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog ingyenes szerzése esetén 9 százalék.

Abban az esetben, ha csupán résztulajdont szerez az ajándékozott, a tulajdoni hányad arányában kell illetéket fizetnie. Ajándékozás esetén az illeték alapja az ajándékozott által megszerzett vagyon tiszta értéke.

Hogyan lehet kiszámítani a tiszta értéket?

A megszerzett vagyoni forgalmi értékből le kell vonni az ajándékot terhelő adósság és az egyéb teher értékének az ajándékozottra eső részét.

Mikor beszélhetünk ajándékozási illetékmentességről?

Nem kell ajándékozási illetéket fizetni, ha az ingatlan ajándékozása egyenes ági rokon, például gyermek, unoka, szülő vagy nagyszülő részére történik. Az egyenes ági rokonságot megillető illetékmentesség az örökbefogadással létrejött rokoni kapcsolatra is kiterjed. Továbbá mentes az illetékfizetési kötelezettség alól az ajándékozó házastársa vagy bejegyzett élettársa által megszerzett ajándék és a házastársi vagyonközösség megszüntetéséből származó vagyonszerzés. Akkor sem kell illetéket fizetni, ha az ingatlan építési telek, melyre a szerződés illetékkiszabásra történő bemutatásától számított 4 éven belül lakóház épül. Illetve a felépített lakóház hasznos alapterülete eléri a településrendezési tervben meghatározott maximális beépíthetőség legalább 10 százalékát. Ebben az esetben az ajándékozott a lakóházépítési szándékáról legkésőbb az illetékfizetési meghagyás véglegessé válásáig nyilatkozhat.

Ajándékozáskor is kell szerződést készíteni?

Szerződésre nemcsak adásvétel esetén van szükség, ajándékozáskor is elengedhetetlen, különben a földhivatal nem jegyzi be a tulajdonjogot. Az ügyvéd által elkészített ajándékozási szerződés ugyanúgy néz ki, mint az adásvételi, csupán annyiban tér el, hogy vételár helyett ingyen történik az átruházás. A forgalmi értéket az állami adóhatóság állapítja meg. Ha azonban ítélet határozta meg az értéket, akkor azt nem bírálhatja felül. A vagyonszerző nyilatkozhat a forgalmi értékről, amit az állami adóhatóság figyelembe vehet annak megállapítása során. Továbbá szükség esetén helyszíni szemlét is tarthat, külső szakértőt is bevonhat, illetve felhasználhatja az ingatlan energiatanúsítványában foglalt adatokat. Illetékfizetési kötelezettség az ingatlan ajándékozása esetén a szerződés megkötése napján keletkezik. Továbbá az ajándékozási illetéket, az a megyei adóigazgatóság szabja ki, amelynek illetékességi területén az ajándékozott ingatlan található.

Hogy történik az ajándékozás bejelentése?

Az ingatlan tulajdonjogának, valamint az ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jognak a megszerzését az ingatlanügyi hatósághoz kell bejelenteni illetékkiszabásra. Ehhez szükséges az ajándékozási szerződés, az ingatlan-nyilvántartási bejegyzési kérelem és az állami adóhatóság által erre a célra rendszeresített B400-as nyomtatvány, amin feltüntetésre kerül az esetleges mentességre vagy kedvezményre jogosultság is. Erre 30 nap áll rendelkezésre, ha az ajándékozott a kérelmet ezen túl nyújtja be vagy kötelezettségét elmulasztja vagy hiányosan teljesíti, attól függetlenül, hogy van -e illetékfizetési kötelezettsége, mulasztási bírság megfizetésére kötelezhető. A mulasztási bírság összege magánszemély esetén 200 ezer, míg más adózó esetén 500 ezer forintig terjedhet. Jelen cikk terjedelménél fogva sem alkalmas arra, hogy minden illetékkedvezményt ismertessen.

További információért érdeklődjön az adóhatóságnál, az ingatlanközvetítőnél vagy az adásvételi szerződést készítő ügyvédnél. (forrás: www.nav.gov.hu)