Mit érdemes tudni a családi otthonteremtési kedvezményről?

A családi otthonteremtési kedvezmény (csok) az utóbbi években számos pontjában változott, de még mindig az egyik legnépszerűbb támogatási forma. Az igénylés előtt számos kérdés merülhet fel, ezért az alábbiakban összegyűjtöttem a kedvezménnyel kapcsolatos legfontosabb információkat.

A családi otthonteremtési kedvezmény (csok) egy vissza nem térítendő állami támogatás, ami azt jelenti, hogy nem kell az igénylőnek visszafizetnie a kapott összeget, amennyiben teljesíti a szerződésben rögzített feltételeket. A kapható kedvezmény mértéke függ a meglévő vagy vállalt gyermekek számától, a támogatás céljától és az ingatlan hasznos alapterületétől. A lakáscél lehet új ingatlan vásárlása vagy építése és használt ingatlan vásárlása vagy bővítése.

Mi számít új lakásnak?

Az az összkomfortos ingatlan, ami 2008. július 1-jén vagy később kiadott építési engedéllyel, valamint az igénylés benyújtásakor használatbavételi engedéllyel vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvánnyal rendelkezik. Emellett az ingatlan hasznos alapterülete is befolyásolja a kapható összeget. A hasznos alapterület a lakáson belül közvetlenül megközelíthető, fűthető helyiségek alapterületének összege. Nem számít bele az erkély, a terasz, a loggia, a tornác, a pinceszinti helyiség és a gépjárműtároló.

A támogatás bármely kereskedelmi banknál igényelhető, ahol foglalkoznak csok-ügyintézéssel. Nézzük, mennyi lehet az igényelhető összeg a támogatás célja, a gyermekek száma és az ingatlan hasznos alapterülete szerint:

Melyek a csok igénylésének legfontosabb feltételei?

Azon büntetlen előéletű, nagykorú természetes személyek igényelhetik, akiknek nincs köztartozásuk és társadalombiztosítási jogviszonnyal rendelkeznek.

– Az igénylő lehet házas vagy egyedülálló, illetve élhet élettársi kapcsolatban.

– A megelőlegezett csok-ot csak azok a házaspárok igényelhetik, akiknél a kérelem benyújtásakor legalább az egyik fél nem töltötte be a 40. életévét.

– Igénybe vehető már meglévő, az igénylővel közös háztartásban élő, vérszerinti vagy örökbefogadott gyermek, illetve a terhesség betöltött 12. hetét követően a magzat után.

– Amennyiben az igénylő már korábban kapott vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatást, vagy ezt megelőlegező kölcsönt, akkor a korábban folyósított összeggel csökkentett támogatást még igényelheti.

– A házaspárok, élettársak együttes igénylőként kérhetik a csok-ot és a támogatási szerződés megkötésekor mindketten támogatott személlyé válnak.

– Vásárlás esetén az eladó nem lehet az igénylőnek közeli hozzátartozója vagy élettársa. Ha az eladó jogi személy, jogi személyiség nélküli társaság vagy egyéni vállalkozó, az igénylő nem lehet vele tulajdonosi kapcsolatban álló személy.

– Új lakás építése esetén az igénylő az építési munkákat végző gazdálkodó szervezetben nem rendelkezhet tulajdonnal, illetve nem lehet a tulajdonos közeli hozzátartozója vagy élettársa.

– Ha az igénylőt az elmúlt öt évben családi otthonteremtési kedvezmény vagy egyéb lakáscélú állami támogatás, vagy azt megelőlegező kölcsön visszafizetésére kötelezték, nem igényelheti a csok-ot.

– Az ingatlanban csak a támogatott személyek szerezhetnek tulajdont.

– Házaspárok és élettársak esetén a lakásban mindkét félnek az ingatlan-nyilvántartásban bejegyzett tulajdonjoggal kell rendelkeznie.

– A támogatott személyeknek és azon gyermekeknek, akikre tekintettel a vissza nem térítendő támogatás folyósításra került, 10 évig kell életvitelszerűen az ingatlanban lakniuk.

– Az ingatlanra 10 évig terjedő időszakra az állam javára jelzálogjog, valamint azt biztosító elidegenítési és terhelési tilalom kerül bejegyzésre.

– Az ingatlanra lakásbiztosítás megkötése kötelező a támogatás összegének erejéig, valamint az állam jelzálogjogának, elidegenítési és terhelési tilalmának fennállásáig.

– Új lakás vásárlása esetén a támogatás kifizetésének feltétele a használatbavételi engedély bemutatása.

– Használt lakás vásárlása esetén a vételár nem haladhatja meg a 35 millió forintot, amennyiben az elmúlt öt évben volt az igénylőnek lakáseladásból származó jövedelme, annak összegét fel kell használnia az ingatlanvásárláskor.

– Ha a szerződésben vállaltak nem teljesítése miatt visszafizetési kötelezettség keletkezik, akkor a visszafizetendő összeget a kedvezmény igénybevételének napjától esedékes, Ptk. szerinti kamat ötszörösével kell visszafizetni. A családi otthonteremtési kedvezmény mellett további lakáscélú állami támogatások is igényelhetők, például adó-visszatérítési, akadálymentesítési és az otthonteremtési kamattámogatás.

A jelen cikk terjedelménél fogva sem alkalmas arra, hogy a családi otthonteremtési kedvezmény minden részletét ismertesse. További információért érdeklődjön a csok- ügyintézéssel foglalkozó bankoknál. (forrás: kormany.hu)