Továbbra is drágulnak a magyarországi ingatlanok, ami nemcsak magasabb vételárat jelent, hanem a vásárlást követően fizetendő illeték növekedését is. Összegyűjtöttem néhány lehetőséget, melyekkel csökkenthető a kötelező fizetnivaló mértéke.

Mennyit kell fizetni?

Az illeték mértéke alapesetben a megszerzett vagyon terhekkel nem csökkentett forgalmi értékének 4 százaléka. Résztulajdon szerzésekor a tulajdoni hányad arányában kell illetéket fizetnie a vevőnek. Ha a vásárláshoz vissza nem térítendő, lakáscélú állami támogatásban részesül, akkor ennek összegét az illeték kiszámításakor az ingatlan forgalmi értékéből le kell vonni.

Például egy 40 milliós lakás esetén, ha igénybe veszik a 10 millió forintos családi otthonteremtési kedvezményt, csak 30 millió forint után kell illetéket fizetni.

Kedvezmény csak lakástulajdonra

Az illetékmentesség, illetve -kedvezmény csak lakástulajdon vételekor alkalmazható, vagyis azoknál az ingatlanoknál, melyek lakóház vagy lakás megnevezéssel szerepelnek a nyilvántartásban. Továbbá lakóingatlannak minősül az építési engedély szerint lakóház céljára létesülő építmény is, amennyiben szerkezetkész állapotban van. Ha tanyaként van feltüntetve a nyilvántartásban az ingatlan, de lakóház található rajta, akkor az épületet a hozzá tartozó kivett területtel együtt lakástulajdonnak kell tekinteni.

Azonban nem sorolható ide a rendeltetésszerű használathoz nem szükséges helyiség, például a műhely, a garázs vagy a gazdasági épület.

Az illeték például egy 30 milliós ingatlannál 1,2 millió forintot jelent. Több mint 1 millió forint a plusz kiadás a vételáron felül és akkor még nem is beszéltünk az ügyvéd és a földhivatali eljárás díjáról, illetve a költöztetés, a felújítás és az új bútorok beszerzésének költségeiről, de mindez már egy másik cikk témája.

Most térjünk vissza az illeték kérdéséhez és nézzük meg, hogy milyen lehetőségek vannak a kötelező fizetnivaló csökkentésére. Ingatlanvásárlás eladás után

Ha a vevő az elmúlt 3 évben adott el ingatlant, akkor jogosult kedvezményre. Ha az új lakás vételára magasabb, mint a korábban eladott ingatlané, akkor csak a különbözet után kell illetéket fizetni. Ha alacsonyabb, akkor nem keletkezik fizetési kötelezettség.

Ingatlanvásárlás után eladás

Az előbb említett lehetőség fordítva is működik. Ha a vásárlást követő 1 éven belül értékesít a vevő, akkor a két ingatlan árkülönbsége alapján határozzák meg a fizetendő illeték mértékét. Ezt a vásárlást követően mindenképpen jelezni kell az adóhivatal felé, hogy ideiglenesen felfüggesszék az illetékkiszabási eljárást.

Első lakásukat vásárló fiatalok

Azon 35 év alatti, első lakástulajdonukat szerző fiatalok, akik 15 millió forintnál nem drágább, új építésű ingatlant vásárolnak, 50 százalékos illetékkedvezményben részesülnek.

Első ingatlan esetén részletfizetés

Az első ingatlanjukat vásárlók legfeljebb 12 havi, pótlékmentes részletfizetést kérhetnek. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal általában meg szokta adni ezt a lehetőséget, ám arra figyelni kell, hogy az esedékes részletek befizetése mindig időben történjen, különben ez az engedmény elvész és egy összegben kell kifizetni a tartozást.

Lakóház építésére alkalmas telektulajdon Illetékmentes az építési telek vásárlása, ha ott a vételt követő 4 éven belül lakóingatlan létesül. Feltétel még, hogy be kell szerezni az érvényes használatbavételi engedélyt.

Új építésű lakás vásárlása

Új építésű, közvetlenül a beruházótól vásárolt lakás esetén 15 millió forintos forgalmi értékig nem kell illetéket fizetni. 30 millió forintig pedig csak a 15 millió forint fölötti részre, azonban a 30 millió forintnál drágább ingatlan esetén nem jár kedvezmény. Egyenes ági rokonok és házastársak között, illetve válás esetén A házastársak és az egyenes ági rokonok, ideértve az örökbefogadáson alapuló rokoni kapcsolatot is, közötti vagyonszerzés illetékmentes. Illetve válás során a vagyonközösség megszüntetésekor sem keletkezik fizetési kötelezettség.

További lehetőségekkel kapcsolatban érdemes tájékozódni az adóhatóságnál, az ingatlanközvetítőnél vagy az adásvételi szerződést készítő ügyvédnél.

Ha az ingatlanvásárlás során megbízható és profi segítségre van szüksége, forduljon hozzám bizalommal!

Molnár Adrienne

ingatlanközvetítő